IBID SA

IBID SA er et samvirkeforetak som eies av 34 private ideelle barnehager

IBID for ideell barnehager

IBID SA er et samvirkeforetak som eies av 33 private ideelle barnehager i Vestfold, Viken, Trøndelag, Norland og Troms. Barnehagene er selvstendige enheter, men har valgt å knytte seg tettere sammen gjennom foretaket. IBID ønsker å legge tilrette for og fremme ideell drift av barnehager og alle ideelle barnehager kan bli medlemmer av IBID.

Gunstige avtaler på tjenester

Stordrift gir lavere kostnader på tjenestene barnehagen har behov for. Det er tidkrevende for barnehagene å forhandle avtaler med leverandører og av erfaring vet vi at avtaler som ikke reforhandles fort kan ende opp med høyere kostnader enn de trenger. Ved å gå inn på felles avtaler som blir vedlikeholdt ser vi at barnehagene kan redusere sine kostnader betydelig. Ta kontakt med IBID for mer informasjon om våre avtaler.

Ideelle barnehager

I følge IBIDs vedtekter skal IBID arbeide for å fremme ideell barnehagedrift. I samarbeid med IBIDs medlemmer skal vi være i kontakt med politiske partier og ved å være aktive i det offentlige ordskiftet.

Kompetanseutvikling

IBID har etterhvert bygget opp en bred portefølje på kompetanseutvikling for barnehagene. Vi har tilbud om faglige ledernettverk for styrere, veiledning for nyutdannede barnehagelærere, lederutvikling  for styrere og pedagogiske ledere, ulike kurs for assistenter og arrangerer også felles plan og fagdager for hele personalet. IBID er også ute i enkeltbarnehager og skreddersyr opplegg for barnehager som ønsker det. Tilbudene kan gis både digitalt og som fysiske samlinger. Ta kontakt med IBID dersom barnehagen har behov for kompetanseutvikling.