Logg på

Økonomistyring i ideelle private barnehager

FLOW Coworking Strandgata 9,Tromsø

Hvordan kan ideelle private barnehager bruke mål eller nøkkeltall for å forstå barnehagens økonomiske situasjon og handlingsrom. Hva er god nok økonomi i private ideelle barnehager? Hvilke nøkkeltall/måltall bør barnehagen […]

Bestill Billetter kr1 190,00 12 billetter igjen