Logg på

Førstehjelpskurs for barnehageansatte

Norsk Folkehjelp Strandvegen 24,Tromsø

I samarbeid med Norsk Folkehjelp arrangerer IBID førstehjelpskurs for barnehageansatte.  

IBID-kongress 2021

Clarion hotell The edge Kaigata 6,Tromsø, Troms, Norway

IBID inviterer til kongress for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i barnehagene. Programmet skal gi deltakere et overordnet perspektiv på ideell barnehagedrift, opplæring i styrets oppgaver og rolle og mulighet […]

Nettbasert assistentkurs

Nettbasert

Assistenter i barnehagen har en viktig rolle for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat og i mange barnehager er det assistentene som tilbringer mest tid med barna. IBID SA tilbyr en nettbasert kursrekke […]

Faglig ledernettverk i IBID

FLOW Coworking Strandgata 9,Tromsø

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. IBID starer opp nytt nettverk høsten 2021 med påmeldingsfrist 10. september 2021.  

Nettbasert ledernettver i IBID

Nettbasert

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. Det er ikke alle som har anledning til å delta på et fysisk ledernettverk og IBID tilbyr et nettbasert tilbud om ledernettverk med 8 samlinger av 4 timer per gang.  

Nettbasert veiledning for nyutdannede barnehagelærere i IBID

Nettbasert

IBID SA inviterer til nettbasert veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Veiledningen kan inngå som en del av veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom nasjonale rammer som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.  

Veiledning for nyutdannede barnehagelærere i Tromsø

FLOW Coworking Strandgata 9,Tromsø

IBID SA inviterer til veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Veiledningen kan inngå som en del av veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom nasjonale rammer som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.  

HÅNDBOK FOR GOD ØKONOMISTYRING I IDEELLE BARNEHAGER

Mange styrere og pedagoger opplever at økonomi og administrative oppgaver er krevende, og tar bort verdifull tid som kunne bli brukt på helt andre oppgaver. Denne håndboken forklarer på en enkel måte hvordan sikre god økonomistyring og slik redusere tiden brukt på administrasjon. Boken fungerer også som et oppslagsverk noe som vil gi trygghet og […]

IBID-kongress

Radisson BLU Sjøgata 7,Tromsø,Tromsø

IBID SA inviterer styret og daglige ledere i IBIDs medlemsbarnehager til en hel dags kongress mandag 1. november 2021 på Radisson BLU i Tromsø. På kongressen tar vi opp temaer som er viktige for å drifte barnehagen på en best mulig måte. Det er barnehagene som eier IBID og på kongressen vil vi også sette […]

IBID dagen 2021

Radisson BLU Sjøgata 7,Tromsø,Tromsø

IBID har gleden til å igjen invitere til IBID dagen 2021. Pandemien har preget barnehagene på mange måter der det har vært et stort fokus på å håndtere de daglige utfordringer med smitteutbrudd, smittevern, kohorter, renhold og helt sikkert 1000 flere ting. Samfunnet er nå på vei til å åpne opp og det gjelder også […]

kr1 190,00