Logg på

Barn som har behov for ekstra hjelp og støtte

Når personalet begynner å bli bekymret for et barn eller hvordan barnegruppen fungerer, er det viktig å komme raskt i gang med arbeidet rundt barnet. Det kan være utfordringer av ulik art som utløser bekymringen og personalet kan oppleve usikkerhet knyttet til hvordan barnehagen skal jobbe videre. En bekymring krever ofte noe ekstra innsats av barnehagen og personalet, og i en hektisk hverdag kan hjelp i dette arbeidet gjøre at barnehagen kommer raskere i gang. Barnehager har også gitt tilbakemelding om at det er ønskelig med hjelp utenfra for å vurdere ulike sider ved en sak. Ofte vil tiltak organisert i barnehagen være nok til å løse situasjonen, mens det noen ganger kreves henvisning for at et barn skal få den rette hjelpen.

IBID tilbyr rask hjelp når barnehagen trenger det. Så fort barnehagen opplever utfordringer kan IBID bistå barnehagen i arbeidet. Ofte er det små tiltak som kreves for å gjøre hverdagen bedre for barn og personalet.

IBID kan blant annet bidra med:

  • Hjelp til å sortere hva som er grunnen til bekymringen?
  • Hvordan kan barnehagen kartlegge enkelt barn, for eksempel ved bruk av Tras og Alle med
  • Hvilke tiltak kan barnehagen gjennomføre for å hjelpe barnet eller gruppen?
  • Bistå barnehagen i foreldresamarbeidet
  • Hjelpe barnehagen ved en eventuell henvisning og søknad om midler

Bjarne Stenersen vil være ansvarlig for bistand til barnehagen. Bjarne er barnehagelærer med mastergrad i pedagogikk og videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Bjarne har også lang erfaring med å lede ressursteam i samarbeid med PPT og helsestasjon i Tromsø.

Hvis barnehagen ønsker at Bjarne skal komme ut i barnehagen vil det faktureres en timepris på 500 kroner timen for medlemmer av IBID SA.

Kontakt Bjarne på 948 00 652 eller ibid@ibid-sa.no for å gjøre en avtale.