Logg på

Åsland barnehage

Åsland barnehage er en foreldreeid og veldrevet barnehage som ligger i Åslandfeltet på Kvaløya. Våre åpningstider er fra kl 07:00 til 16:45.

Barnehagen er delt i to avdelinger. «Lillebjørn» er en avdeling for 12 barn i alder 0-3 år og «Storebjørn» har 18 barn i alderen 3-6 år. Det er tett samarbeide mellom avdelingene og alle barna kjenner hverandre

Visjonen til Åsland Barnehage er:«ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE». Visjonen vår er basert på gode grunnholdninger og et godt menneskesyn. Barna i vår barnehage skal oppleve trygge rammer, og ha trygge voksne rundt seg. De skal få oppleve vennskap og være i et miljø som fremmer læring og utvikling gjennom lek og gode erfaringer. Åsland barnehage skal ha en meningsfylt hverdag som byr på magiske øyeblikk, med humor og glede i gode relasjoner.

Besøk vår hjemmeside her