Logg på

Bamsestua barnehage

Bamsestua er en privat foreldreeid barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket. Vi har to avdelinger med tilsammen 19 barn og 5 ansatte. Den pedagogiske dekningen er god. Vi har 3 pedagoger (inkludert daglig leder som er 2 dager på kontoret i uka), en barne og ungdomsarbeider og en assistent i grunnbemanninga.

Besøk vår hjemmeside her