Bamsestua barnehage

Bamsestua er en privat foreldreeid barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket. Vi har to avdelinger med tilsammen 19 barn og 5 ansatte. Den pedagogiske dekningen er god. Vi har 3 pedagoger (inkludert daglig leder som er 2 dager på kontoret i uka), en barne og ungdomsarbeider og en assistent i grunnbemanninga.

Besøk vår hjemmeside her