Logg på

Bjerkaker barnehage

Bjerkaker barnehage er en privat, ideell barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket. Vi har to avdelinger med tilsammen 24 barn og 6 ansatte. Barnehagen drives i lyse, romslige og trivelige lokaler på Strandvegen Studentheim hvor vi har store rom med gode muligheter for fysisk aktivitet og lek. Uteområdet vårt er stort med akebakke, klatretrær, lekeapparater og vi har flotte områder rett utenfor gjerdet (Indianerskogen og kunstgressbane). Vi ligger like ved Bjerkaker skole og er heldige som får låne gymsalen der hver uke. Friområdene Telegrafbukta og Folkeparken ligger også i nærområdet vårt.

Vårt satsningsområde er «Barns trivsel – voksnes ansvar», forebyggende arbeid mot mobbing. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt er utgangspunktet for læring og mestring det beste. Det kreves et målrettet og tålmodig arbeid fra de voksnes side for å få en barnegruppe til å fungere positivt for alle barn.

Jevnaldrende har stor betydning for barnas samspillferdigheter, og barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om mer enn høflighet og folkeskikk, det dreier seg om å lykkes i omgang med andre. Om å kunne hevde seg selv, sine egne meninger og kunne stå for noe samtidig som man tar hensyn til andre i et fellesskap. For å kunne utvikle den sosiale kompetansen og fungere i lek med andre barn er det viktig at barna utvikler et funksjonelt språk. Språkutvikling er derfor også noe vi hele tiden har i fokus.

Besøk vår hjemmeside her