Logg på

Domkirkens barnehage

Domkirkens barnehage er en privat 2 avdelings barnehage som ligger sentralt plassert midt oppå øya. Barnehagen ble stiftet i 1974, og eies av Tromsø domkirkes menighetsråd.
Barnehagen ligger i gåavstand til fotballbane, Bakolsen og har også nærhet til lysløypa, Charlottenlund, Holtfjæra og sentrum. Dette er områder vi benytter til både faste- og spontane turer.

Domkirkens barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. I praksis vil det blant annet si at vi markerer flere kristne høytider, vi besøker kirka til jul og påske, vi synger kristne sanger, leser og samtaler om fortellinger fra kristne barnebøker.

Barnehagen jobber inspirert av Reggio Emilia- filosofien, hvor grunntanken er at barn er kompetente og med rett til å medvirke i sin egen hverdag. Domkirkens barnehage deltar sammen med 5 andre barnehager i nettverket «Tromsø 2020- et lærende barnehagenettverk».

Besøk vår hjemmeside her