Logg på

Einerabben barnehage

Barnehagen er privat og eies og drives av et uavhengig foreldrelag,som til enhver tid består av de foreldrene som har barn i barnehagen. I dag er det to avdelinger med til sammen 32 barn. Det er i dag 8 ansatte fordelt på 8 stillinger og der i blant 100% daglig leder og renholder i 33 % stilling.

Vi er en liten barnehage og stolte av det. Fordelene er mange. Vi får et nært forhold til alle barn og foreldre, økt trygghet i tilvenningen og godt samarbeid avdelingene imellom. I Einerabben legger vi stor vekt på humor og lek. Vi etterstreber alltid å være engasjerte, «tøvat», inspirerende og nytenkende i vårt arbeid med barna. I tillegg til foreldremøte på høsten inviterer vi til foreldrefrokoster/foreldrekaffer annenhver måned. Dette er for å skape en uformell arena hvor foreldregruppa kan treffes med barna tilstede.

Besøk vår hjemmeside her