Logg på

Karveslettlia barnehage

Karveslettlia barnehage har som hovedmål å skape et miljø preget av: Trygghet, trivsel, glede og humor.

Dette er tanker som ligger i bunnen for den konkrete jobbingen på den enkelte avdelingen. Vi legger vekt på at målet gjenspeiles i både rutinesituasjoner og temaarbeidet i barnehagen. Hovedmålet blir splittet i delmål som tilpasses den enkelte avdeling, det vil si delmål som ivaretar barnas behov og forutsetninger utifra alder, utviklingsnivå og barnegruppa som helhet.

Besøk vår hjemmeside her