Logg på

Liøya barnehage

Liøya barnehage ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune. Vi er en barnehage tilsvarende 6 avdelinger, og har for tiden ca. 90 barn i alderen 1-6 år. Gruppeinndelingen varierer etter hvilken alderssammensetning vi har de enkelte år.
Barnehagen eies av foreldre i et samvirkeforetak og velger årlig et driftsstyre.
Vi ligger i flotte omgivelser med tilgang til elva og skogen. Vi har moderne lokaler med meget god luftkvalitet og støydempende materialer. Vi har egen buss og gymsal. Ute på barnehagens område har vi en grillhytte som brukes flittig.
Barnehagen har ca. 30 ansatte, alle utdannet som pedagoger eller barne- og ungdomsarbeidere. Vi er også godkjent lærebedrift, og har i perioder lærlinger. Blant personalet er det stor aldersspredning, og vi har tre menn ansatt hos oss. I tillegg har barnehagen egen kokk.

Besøk vår hjemmeside her

Søk barnehageplass