Logg på

Polarhagen barnehage

2 avdelings barnehage i trygge og skjermede omgivelser i bydel Håpet

Polarhagen barnehage AS – en av 26 IBID barnehager Åpningstid 0700-1630. 33 barn- 5 pedagoger, 1 fagarbeider, 2 assistenter Alle kan søke plass i Polarhagen barnehage. Prisen er kr 2980,- pr. måned inklusiv kost for 1 barn, kr. 5140,- for 2 barn. Juli er betalingsfri. Søknader behandles fortløpende om det blir ledige plasser i løpet av året. Link til søknad om barnehageplass på Tromsø Kommunes hjemmeside. Barnehageportalen.

Besøk vår hjemmeside her