Logg på

Rundvannet barnehage

Barnehagen har to avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Vi har stort fokus på lek og relasjoner. Lek er en sentral del av de sosiale relasjonene, det er en kilde til glede og samtidig har leken læringsverdi. Derfor legger vi til rette for den viktige leken ved å tolke barnas ønske om å leke, gi leken tid og plass, skape et godt lekemiljø i barnehagen, støtte barna i og utenfor leken og veilede dem til å leke over tid.

Besøk vår hjemmeside her