Skogstua barnehage er en 2 avdelings barnehage som ligger på Bjerkaker sør på Tromsøya i Tromsø. Barnehagen har tilhold i en den gamle rektorboligen til Tromsø lærerskole og har et sjarmerende hus og et flott uteområde. Skogstua er medlem av IBID SA som er et nettverk av barnehager i Tromsø som samarbeider om blant annet felles løsninger for kompetanseutvikling. Barnehagen er også medlem av Private Barnehager Landsforbund som er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for private barnehager.

Besøk vår hjemmeside her