Logg på

Steinberget barnehage

Steinberget barnehage er en privat samvirkebarnehage med 4 avdelinger og ca 20 ansatte. Vi har 2 avdelinger med barn i alderen 3-6 år og 2 avdeling med barn i alderen 0-3 år. Vi ligger i et flott turterreng i Kroken sør, med gangavstand til skog og fjære. De siste årene har vi i nært samarbeid med Rkbu og PPT jobbet med programmet «De utrolige årene». Nytilsatte vil måtte ta del i opplæring av dette programmet.

Besøk vår hjemmeside her