Vi vet at Trollsteinen barnehage er en del av barnets, foreldrenes og de ansattes liv – og at barnehagen og hjemmet er likeverdige og like viktig for hverandre. Vi bidrar aktivt til å lære hverandre å kjenne og har fokus på å bygge gode relasjoner. Med slagordet «Det lille ekstra som gjør den store forskjellen» skaper vi ekstra liv og innsats hos store og små – slik at vi i felleskap kan lage Verdens Beste Barnehage.

Verdiene våre er: Entusiastisk, raus, styrkebasert og kompetent.

Besøk vår hjemmeside her

Søk barnehageplass