Logg på

Faglig ledernettverk i IBID

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. Når man er alene om å ha funksjonen som daglig leder er det ikke alltid alle saker og temaer egner seg for å drøfte i egen ledergruppe. Gjennom å delta i et ledernettverk møter du andre i samme situasjon som har like oppgaver, muligheter og utfordringer. I nettverket kan du søke støtte og bli inspirert av de andre deltakerne.

IBID tilbyr medlemmer ledernettverk der både egne erfaringer og faglige temaer blir løftet opp og drøftet. Gjennom å delta i nettverket får du en arena, og setter av tid til å utvikle egen praksis. Nettverket møtes 5 ganger i året og innholdet blir bestemt av deltakere slik at relevante temaer og problemstillinger kan drøftes i trygge rammer basert på tillit mellom deltakerne.

IBID starer opp nytt nettverk høsten 2021 med fysiske samlinger i Tromsø. Påmeldingsfrist 10. september 2021. Det kreves minimum 6 deltakere for oppstart av nettverk.

TidInnholdSted
23.09.21
0900 til 1530
• Oppstart av nettverket
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
11.11.21
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
20.01.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
03.03.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
28.04.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Avslutning for året og veien videre
FLOW coworing Tromsø