Logg på

IBID-kongress 2021

IBID SA inviterer styret og daglige ledere i IBIDs medlemsbarnehager til en hel dags kongress mandag 1. november 2021 på Radisson BLU i Tromsø.

Styret i ideelle barnehager har en viktig oppgave med å blant annet forvalte barnehagens økonomi og legge tilrette for en god og sunn drift av barnehagen sammen med daglig leder. Vi ønsker derfor å invitere styreleder, styremedlemmer og daglige leder i medlemsbarnehagene til kongress slik at de kan bygge en felles kunnskap og forståelse for driften av barnehagen.

På kongressen tar vi opp temaer som er viktige for å sikre en god drift av barnehagen.

Hvordan ser barnehage-Norge ut per i dag. Vi ser på verdigrunnlag, finnasiering og eierskap av barnehager i Norge i dag.

Denne gangen er vi så heldige at vi har to medlemsbarnehager i IBID som i samarbeid med BDO har skrevet en håndboka «God økonomistyring i ideelle private barnehager». Bente Seierstad, Rune Hoff Johannesen og Eirik Seierstad vil på kongressen rette fokus mot styret i barnehagen deres rolle, ansvar og krav. Håndboka lanseres i september 2021.

Virke ideell og frivillighet er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for ideelle barnehager. Vi har invitert Royne Berget, fagsjef for barnehager i Virke ideell og frivillighet og Torgeir Kroken,  leder av tariff i Virke til å legge fram hva de tilbyr ideelle barnehager som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Det er barnehagene som eier IBID og på kongressen vil vi også sette av tid for at medlemsbarnehagene kan drøfte hvilken retning de ønsker at IBID skal utvikle seg i.

 

PROGRAM

0830 til 0900

Registrering og kaffe

0900 til 0945

Velkommen og et blikk på barnehagesektoren anno 2021
Om eierskap, finansiering og verdigrunnlag i ideell del av barnehagesektoren.
Daglig leder i IBID Bjarne Stenersen

1000 til 1130

«God økonomistyring i ideelle private barnehager»
Tema: Styret i barnehagen. Roller, ansvar og krav
Ved Bente Seierstad, Rune Hoff Johannesen og Eirik Seierstad
Håndboka «God økonomistyring i ideelle private barnehager» er utarbeidet av BDO, Trollsteinen barnehage SA og Solvang barnehage SA som begge er medlemmer av IBID SA.
Håndboka lanseres september 2021.

1130 til 1230

Lunsj

1230 til 1345

Virke Ideell og frivillighet som arbeidsgiverorganisasjon for ideelle barnehager
Royne Berget fagsjef for barnehager i Virke Ideell og frivillighet og Torgeir Kroken leder tariff i Virke

1400 til 1530

IBID – en medlemsorganisasjon for ideelle barnehager
Hvilke forventinger har medlemsbarnehager til IBID?
Det legges opp til drøftinger og innspill fra deltakere.