Logg på

IBID-kongress 2021

0900 til 0945

Et blikk på barnehagesektoren 2021
Om eierskap, finansiering og verdier i sektoren
Daglig leder i IBID Bjarne Stenersen og Trollsteinen barnehage

1000 til 1130

Styrearbeid, styrets rolle og oppgaver
Innlegget vil gi foreldre som velges til å sitte i barnehagens styre innblikk i hva styrets oppgave er og hvilket ansvar styres medlemmer har.
Hege Stensland Sveen er advokat og leder for forretningsjus i Virke.

1130 til 1230

Lunsj med mulighet for å måte våre leverandører

1230 til 1345

Virke som arbeidsgiverorganisasjon for ideell barnehager.
Om arbeidsgiverstøtte, politisk arbeid og tariff forhold i Virke
Royne Berget Fagsjef for barnehager i Virke ideell og frivillighet
Torgeir Kroken leder tariff
Bård Westbye forhandlingsansvarlig

1400 til 1530

IBID – et kjedekontor for ideelle barnehager
IBID barnehager – faglig fri og med stordriftsfordeler
Hvilke forventinger har medlemsbarnehager til IBID
Hvilken rolle skal IBID spille som kjedekontor overfor barnehager
Det legges opp til drøftinger og innspill fra deltakere