Logg på

Nettbasert assistentkurs

Assistenter i barnehagen har en viktig rolle for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat og i mange barnehager er det assistentene som tilbringer mest tid med barna. Det er derfor viktig at assistentene er faglig kompetente slik at barnas tilbud kan utvikles på best mulig måte.

IBID SA tilbyr en nettbasert kursrekke over 4 samlinger der noen sentrale områder blir satt fokus på. Kurset vil inneholde både faglige innlegg og muligheter til å drøfte i mindre grupper hvordan egen praksis er knyttet til temaet. Deltakere får i oppgave å gjennomføre en aktivitet i mellomperioden og barnehagen må legge til rette for at deltakere får anledning til dette.

Kursrekken egner seg godt som en innføring for ansatte som ikke har så lang fartstid i barnehagen, men kan også være nyttig for erfarne medarbeidere som trenger litt oppfriskning.

Påmeldingsfrist 25.08.21. Pris 1500 per deltaker. Det kreves minimum 20 deltakere for oppstart av kursrekken.

TidInnhold Stedoppgave
07.09.21
1300 til 1500
Barnehagens styringsverktøy. Lov, rammeplan og årsplan. Hvordan ivaretar du barns rett til medvirkning.Microsoft TeamsVelg deg en aktivitet (lek, måltid, garderobe eller lignende) du gjør sammen med barna og vurder hvordan du ivaretar barns rett til medvirkning i aktiviteten.
29.09.21
1300 til 1500
Vi setter oss inn i begrepene adgangsstrategi, lekerabling, lekerutiner og lekemiljø. Hvordan du kan forstå barns lekesignaler og utvikle et spennende lekemiljø for barna. Microsoft TeamsOrganiser en lek for barna der du tilrettelegger for et spennende lekemiljø.
20.10.21
1300 til 1500
Barns språkutvikling og hvordan ditt hverdagsspråk kan bidra til barnas språkutvikling.Microsoft TeamsVelg deg en aktivitet (lek, måltid, garderobe eller lignende) der du har fokus på hvordan du kan bidra til å utvikle barnas språk.
09.11.21
1300 til 1500
Psykisk helse og en inkluderende praksis. Hvordan kan du bidra til at alle barn har en god psykisk helse og opplever at de er inkluderte i sin gruppe.Microsoft TeamsSnakk med en kollega om hva barnehagen gjør som fremmer barns psykiske helse og hvordan dere jobber med å inkludere alle barn.