Logg på

Nettbasert ledernettverk i IBID

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. Når man er alene om å ha funksjonen som daglig leder er det ikke alltid alle saker og temaer egner seg for å drøfte i egen ledergruppe. Gjennom å delta i et ledernettverk møter du andre i samme situasjon som har like oppgaver, muligheter og utfordringer. I nettbasert ledernettverk kan du søke støtte og bli inspirert av de andre deltakerne.

Det er ikke alle som har anledning til å delta på et fysisk ledernettverk og IBID tilbyr et nettbasert tilbud om ledernettverk med 8 samlinger av 4 timer per gang. Gjennom å delta i nettverket får du en arena å delta på, og setter av tid til å utvikle egen praksis.

Påmeldingsfrist 10. september 2021. Det kreves minimum 6 deltakere for oppstart av nettverket.

TidInnholdSted
21.09.21
1100 til 1500
• Oppstart av nettverket
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
19.10.21
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
23.11.21
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
18.01.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
15.02.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
22.03.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
26.04.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
24.05.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Avslutning for året og veien videre
Microsoft Teams