Logg på

Pål Roland til IBID dagen

Som et ledd i IBID satsning på psykisk helse for barna i barnehagen har vi i år vært så heldige å få Pål Roland til Tromsø. Han vil presentere ny teori om relasjonskvalitet, vise hvordan personalet kan være autorative voksne og hvordan vi kan forstå og forebygge mobbeadferd i barnehagen.

Roland vil i løpet av dagen ha fokus på

  • Hvordan forstå og forebygge mobbeatferd og krenkelser i barnehagen?
  • Hvordan kan vi utvikle autoritative voksne?
  • Ny teori om relasjonskvalitet.
  • Hvordan arbeide med livsmestring i barnehagekonteksten?

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Han har deltatt i og ledet omfattende kompetanseprosjekter både i barnehage (Være sammen og De utfordrende barna) og skole (Respekt, Zero-programmet, læringsmiljøprosjektet).