Logg på

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere 2023-24

Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der den nyansatte skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Tilbudet om veiledning gjennom IBID kan inngå som en del av den veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom forpliktelser og prinsipper som er avtalt mellom partene i arbeidslivet og UDIRs veileder om veiledningen.

Veiledningen foregår i grupper med inntil 13 deltakere og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2023 til mai 2024. Veiledning i gruppe gir deltakerne mulighet til å drøfte ulike problemstillinger de står overfor i sitt arbeid. Veiledningene tar opp ulike temaer som er relevante for nyutdannede barnehagelærere og som kan bidra til utviklingen som fagperson.

På veiledningene vil deltakere arbeide med mål for egen utvikling og gjennom veiledningene få mulighet til å drøfte utviklingen knyttet til disse. Dette kan sikre at deltakere får utnyttet mulighetene i sin jobb og kan arbeide med utfordringer som er relevante.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

«Veiledningen har hjulpet meg mye som en fagperson.»

 «Har lært utrolig mye bra som jeg har tatt i bruk etter hvert som veiledningene har gått sin gang.»

«Liker at vi har delt kunnskaper og erfaringer. Har også vært bra å dra fram kunnskap som kanskje har blitt «glemt» i oppstarten i arbeidslivet.»

Bjarne Stenersen har siden 2012 vært faglig ansvarlig og gjennomført veiledning for nyutdannede barnehagelærere gjennom IBID SA. Bjarne er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, mastergrad i pedagogikk og lang fartstid som styrer i barnehage.

Veiledningene gjennomføres som fysiske samlinger på FLOW Coworking, Strandgata 9 i Tromsø.

Ved behov kan barnehagene avtale individuell veiledning for deltakere.

Pris for IBID medlemmer  3600

Pris andre                              4700

Påmeldingsfrist 8. september 2023.

Til påmelding

Program

DatoTema
28.09.23
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson?
• Vi bruker verktøyet Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
26.10.23
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvem er jeg i en gruppe?
• Hvordan samarbeider jeg med andre i en gruppe?
• Arbeid med mål for egen utvikling
30.11.23
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hva står jeg for som fagperson?
• Hva er min foretrukne lederstil?
• Arbeid med mål for egen utvikling
11.01.24
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan leder jeg barnegruppen?
• Hvordan skaper vi sammenheng og mening for barn?
• Arbeid med mål for egen utvikling
15.02.24
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan kan vi forstå barns lek?
• Hva kan bidra til at alle barn får plass i leken?
• Kjennetegn på gode lekemiljø
• Arbeid med mål for egen utvikling
14.03.24
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan møte barn som utfordrer?
• Den autorative voksne
• Arbeid med mål for egen utvikling
18.04.24
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Kjennetegn på et godt foreldresamarbeidet
• Arbeid med mål for egen utvikling
23.05.24
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
• Hva blir mine mål for neste periode?