Logg på

Nettbasert veiledning for nyutdannede barnehagelærere 2021-22

IBID SA inviterer til nettbasert veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Tilbudet om nettbasert veiledning gjennom IBID kan inngå som en del av den veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom forpliktelser og prinsipper som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.

Veiledningen foregår i grupper med inntil 13 deltakere og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2021 til mai 2022. Veiledning i gruppe gir deltakerne mulighet til å  løfte opp og drøfte ulike problemstillinger de står overfor i sitt arbeid. Veiledningene tar opp ulike temaer som er relevante for nyutdannede barnehagelærere og som kan bidra til utviklingen som fagperson i barnehagen.

På veiledningene vil deltakere arbeide med mål for egen utvikling og gjennom veiledningene få mulighet til å drøfte utviklingen knyttet til disse. Dette kan sikre at deltakere får utnyttet mulighetene i sin jobb og kan arbeide med utfordringer som er relevante. Intensjonen er at veiledningene skal hjelpe deltakerne til å arbeide strukturert med disse målene. Ved behov vil barnehagene kunne avtale individuell oppfølging hvis det er ønskelig.

 

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

Jeg har opplevd veiledningene som svært nyttig”
”Har fått inspirasjon til å ta tak i ting når de skjer/si ifra hvis jeg er uenig”
”Det har vært nyttig å snakke sammen og utveksle ideer, tanker og arbeidsmetoder.”

 

Bjarne Stenersen har siden 2012 vært faglig ansvarlig og gjennomført veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere gjennom IBID SA. Bjarne er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, mastergrad i pedagogikk og lang fartstid som styrer i barnehage.

Veiledningene gjennomføres nettbasert på Microsoft Teams.
For barnehager som er medlem i IBID er prisen for veiledningen 3200 per deltaker.

DatoTema
28.09.21
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson?
• Vi bruker verktøyet Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
26.10.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Praktisk øvelse som vektlegger samarbeid
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
30.11.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hva står jeg for som fagperson
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Hvordan utvikle smarte grupper
• Arbeid med mål for egen utvikling
11.01.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan utvikle personaleteamet på avdeling og i barnehagen
• Innlegg om tilbakemeldingskultur
• Refleksjoner knyttet til tilbakemeldingskultur
• Arbeid med mål for egen utvikling
08.02.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med tilbakemeldingskultur
• Arbeid med mål for egen utvikling
15.03.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra erfaring til kompetanse, hvordan bruke dokumentasjon som utgangspunkt for fagutvikling på egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
19.04.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra fagbegrep til kompetanse, hvordan kan fagbegrep være utgangspunkt for utvikling av egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
31.05.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
• Hva blir mine mål for neste periode?